Kvíz

chov prasat

I) Porod : pomáhat slabým

1) pravidelná kontrola oddělení ANO     NE
2) asistence při zpomalení průběhu porodu ANO     NE
3) rozdělování mleziva včas všem selatům vrhu ANO     NE
4) osušení selat, dostatek tepla slabším ANO     NE
5) přesuny silných přespočetných selat ANO     NE
6) kojné automaty (krmítka) s mléčnou náhražkou ANO     NE
7) hygienizace kotce zásypem ANO     NE
8) včasná aplikace železa ANO     NE
9) vyhřáté doupě na 35 stupňů Celsia ANO     NE
10) okamžité řešení případných průjmů ANO     NE
chov prasat

II) Bez slabých selat při odstavu

1) evidence porodní hmotnosti ANO     NE
2) dostatečná délka kojení – doba odstavu ANO     NE
3) rozdělení mleziva všem selatům nehledě na pořadí při narození ANO     NE
4) osušení selat, dostatek tepla slabším ANO     NE
5) přesuny silných přespočetných selat ANO     NE
6) kojné automaty (krmítka) s mléčnou náhražkou ANO     NE
7) hygienizace kotce zásypem ANO     NE
8) včasná aplikace železa ANO     NE
9) vyhřáté doupě na 35 stupňů Celsia ANO     NE
10) okamžité řešení případných průjmů ANO     NE
chov prasat

III) Optimální start odchovu

1) prostor pro odstav předehřátý na 30 stupňů ANO     NE
2) citlivé a šetrné zacházení se selaty při odstavu ANO     NE
3) třídění selat, ale v rámci co nejméně vrhů ANO     NE
4) k dispozici kotec pro slabá selata ANO     NE
5) pro selata nezávadné předměty k hraní ANO     NE
6) organizací a hygienou maximum pro přerušení infekčního řetězu ANO     NE
7) nepřenášet pomůcky a prac.nástroje ze sekcí ANO     NE
8) při kontrole stáje postupovat od nejmladší skupiny po nejstarší ANO     NE
chov prasat

IV) Krmení selat při odstavu

1) kvalitní prestarter a dobrý návyk příjmu krmiva z období na porodně ANO     NE
2) dávat stejné krmivo před a po odstavu ANO     NE
3) dostatek světla – svícení 48 hodin po odstavu ANO     NE
4) bohatá nabídka míst ke krmení – přídavná krmítka ANO     NE
5) malé dávky stále čerstvého krmiva ANO     NE
6) pohodlný přístup k vodě, dostatek napáječek ANO     NE
7) nejslabším selatům (i 10%) náhradní kašovité krmivo ANO     NE
8) plynulé přechody při změně krmiv ANO     NE
9) dostatek přijatelné vlákniny v krmivu ANO     NE
10) dostatek vitamínů, stopových prvků, probiotik a dalších biologicky aktivních látek v krmivu ANO     NE
chov prasat

V) Správně a cíleně očkovat

1) připravený vakcinační plán ANO     NE
2) vakcinace ve vhodný čas ANO     NE
3) zabránit vakcinačnímu stresu, hlavně u slabších selat ANO     NE
4) dodržení správného dávkování doporučené výrobcem ANO     NE
5) dodržet komfortní teplotu vakcíny při aplikaci ANO     NE
6) používání sterilních kanyl ANO     NE
7) důsledná následná kontrola reakce ANO     NE
chov prasat

VI) Zařazování prasniček do stáda

1) samostatné oddělení pro remont. prasničky ANO     NE
2) turnusový systém zařazování prasniček ANO     NE
3) 6-8 týdnů před zařazením samostatně ANO     NE
4) deklarace zdravotního stavu a kvality ANO     NE
5) samostatná karta (protokol) oddělení prasniček ANO     NE
6) dodržení programu vakcinace u prasniček ANO     NE
7) sjednocení promoření se stádem od 3.týdne po návozu (přidáním vyřazených prasnic) ANO     NE
8) plán synchronizace říje ANO     NE
chov prasat

VII) Příprava sekce výkrmu pro naskladnění selat

1) naskladňování prasat z jednoho a téhož chovu ANO     NE
2) naskladnění do čistého a temperovaného prostoru (alespoň 22 stupňů ) ANO     NE
3) kontrola nastavení ventilace ANO     NE
4) odpuštění vody z napájecího systému, snížení rizika vypití namnožených patogenů ANO     NE
5) WELLCOME BUFFET – první fáze krmení stejná s odchovem ANO     NE
6) třídění zástavu dle hmotnosti i pohlaví ANO     NE
7) nasladnění počtu zvířat na finální hmotnost a plochu - nepřeskladňovat ANO     NE
8) zajištění nezávadných hraček ANO     NE
9) zajištěné včasné odčervení ANO     NE
chov prasat

VIII) Nastavení stájového klima

1) kontrola ležení prasat v kotci – napoví o tepelné Pohodě ANO     NE
2) nastavení správnéteploty podle fáze výkrmu ANO     NE
3) evidence průběhu větrání a teplot turnusu ANO     NE
4) pravidelná kontrola funkčnosti čidel ANO     NE
5) udržení správné relativní vlhkosti ve stáji ANO     NE
6) kontrola koncentrace škodlivých plynů ANO     NE
7) pravidelné čištění ventilačního systému ANO     NE
8) chlazení prostoru v horkém a dusném počasí ANO     NE
9) kontrola funkčnosti kouřovým testem ANO     NE
10) kontrola funkčnosti alarmů ANO     NE
chov prasat

IX) Optimální plánování denní kontroly zvířat

1) časový plán a harmonogram denních kontrol ANO     NE
2) odpovědnost za úseky a sekce, zastupitelnost ANO     NE
3) kontrola příjmu krmiva, zbytků krmiv ANO     NE
4) +x denně vstoupit do kotce, zvednout ANO     NE
5) barevné značení kusů s pochybností, značení barvami podle dohodnutých pravidel ANO     NE
6) vedení turnusových listů, listů sekcí ANO     NE
7) referenční kontrolní vážení ANO     NE
8) vyhodnocování informací ANO     NE
9) pravidelně použití principu 4 očí – ke kontrole přizvání kolegy ke konzultaci ANO     NE
chov prasat

X) Správná péče o nemocná zvířata

1) zřízený sanitní kotec ANO     NE
2) správná diagnostika choroby ANO     NE
3) správné nastavení dávkování léčiv ANO     NE
4) správné rozlišení použití injekční aplikace ANO     NE
5) úzkostlivá hygiena medicínských pomůcek ANO     NE
6) kontrola přesnosti dávkovačů medikantů ANO     NE
7) správný způsob skladování léčiv a medikovaných KS ANO     NE
8) úprava krmné dávky pro nemocné kusy ANO     NE
9) šetrné způsoby utracení ANO     NE
chov prasat

XI) Kontrola krmiv a krmení

1) kontrola dodržování koncentrace živin ANO     NE
2) používání fázové výživy ANO     NE
3) krmení podle propočtu potřeby živin ANO     NE
4) přídavek organických kyselin ANO     NE
5) dostatek stravitelné vlákniny v KD ANO     NE
6) správná jemnost našrotování ANO     NE
7) kontrola obsahu mykotoxinů ANO     NE
8) poměr krmné hrany koryta na počet zvířat, správný typ krmítka pro kategorii a počet prasat ANO     NE
9) správná sušina u mokrého krmení ANO     NE
chov prasat

XII) Uchovat a předkládat jen čerstvé krmivo

1) použití jen nezávadných komponent ANO     NE
2) dodržení zásad skladování komponent ANO     NE
3) správné použití konzervantů ANO     NE
4) hygienizace skladů ANO     NE
5) hygienizace dopravních cest ANO     NE
6) správné skladování pytlů ANO     NE
7) hygienizace zásobníků ANO     NE
8) pravidelné vyprázdnění a čištění zásobníků ANO     NE
9) pravidelné čistění obj.dávkovačů, spadů, krmítek ANO     NE
chov prasat

XIII) Vždy čistá voda

1) vhodný typ napáječek pro kategorii prasat ANO     NE
2) dostatečný počet napáječek na skupinu ANO     NE
3) dostatečný, ale ne příliš velký tlak vody ANO     NE
4) případné expanzní nádrže řádně hygienizovat ANO     NE
5) pravidelné odstraňování biofilmu z potrubí ANO     NE
6) používání Chlordioxidu ANO     NE
7) pravidelné rozbory vody ANO     NE
8) omezení obsahu FE,Mn ANO     NE
9) vhodná teplota napájecí vody ANO     NE
chov prasat

XIV) Hygiena mokrého krmení

1) dobré a přehledné rozmístění prvků krmného systému v přípravně ANO     NE
2) množství zbytku krmení – kontrola správnosti výpočtu ANO     NE
3) udržení čerstvosti a hygieny výpočtem minimální dávky na jeden výdej ANO     NE
4) kontrola vyžírání alespoň 1 x denně ANO     NE
5) skladování vedlejších komponent v min.množství ANO     NE
6) pravidelné čištěí vnitřku míchačky ANO     NE
7) pravidelné čistění a proplach potrubí ANO     NE
8) správné nastavení proplachů ANO     NE
9) hygiena a pravidelné čistění koryt ANO     NE
chov prasat

XV) Efektivní očista stájí

1) před mytím vypuštěné kanály ANO     NE
2) pečlivé seškrábání nálepů ANO     NE
3) odmočení nečistot po správnou dobu ANO     NE
4) použití smáčedla na tuky ANO     NE
5) kontrola funkce mycího zařízení ANO     NE
6) ruční dočištění špatně přístupných míst ANO     NE
7) osušení prostoru před desinfekcí ANO     NE
8) zajištění mycích a desinfekčních boxů pro prasnice, snížení okamžité kontaminace zvířaty po umytí ANO     NE
chov prasat

XVI) Správná desinfekce

1) výběr účiného prostředku ANO     NE
2) použití správné koncentrace ANO     NE
3) vhodná metoda aplikace des.látek ANO     NE
4) dodržování správné teploty při aplikaci ANO     NE
5) kontrola špatně přístupných míst ANO     NE
6) ponechání dostatečné doby expozice ANO     NE
7) dokonalý oplach desinfekce ANO     NE
8) vysušení a „odpočinutí“prostor před naskladněním ANO     NE
chov prasat

XVII) Perfektní hygienická smyčka

1) zabezpečení provozu před nekontrolovaným vstupem cizích osob ANO     NE
2) úplné převelčení, nejlépe po osprchování ANO     NE
3) zajištění faremního oděvu, včetně spodního prádla a ručníků ANO     NE
4) desinfekce holinek ANO     NE
5) mytí holinek ANO     NE
6) omytí rukou mezi odděleními ANO     NE
7) předávací místa pomůcek a materiálu ANO     NE
8) evidence návštěvníků ANO     NE
chov prasat

XVIII) Bezpečné skladování, likvidace kadaverů

1) jednat rychle, ihned odstraňovat uhynulé kusy ANO     NE
2) dostatek stájových vozíků ANO     NE
3) uzavřené kafilerní boxy nebo spalovací pec ANO     NE
4) vhodné umístění kafilerního boxu na hranici farmy ANO     NE
5) chladící agregát kafilerního boxu ANO     NE
6) zamezení vjezdu asanačních vozidel na farmu ANO     NE
7) pravidelné čistění a desinfekce kafil.boxů ANO     NE
8) evidence úhynu a jeho likvidace ANO     NE
chov prasat

XIX) Boj s hlodavci

1) úklid a pořádek ztěžují přežití hlodavců ANO     NE
2) ucpání a uzavření děr do stájového prostoru ANO     NE
3) čisté a prázdné chodby ANO     NE
4) úklid pod zásobníky krmiv ANO     NE
5) rozmístění pastí na předpokládané cesty hlodavců ANO     NE
6) pravidelná kontrola pastí ANO     NE
7) rychlé okamžité odstranění otrávených hlodavců ANO     NE
8) využívání externích profi služeb deratizace ANO     NE
9) resistenci vůči jedům včas redukovat záměnou prostředků ANO     NE
chov prasat

XX) Včasný zásah proti mouchám

1) nasadit sítě do oken a větracích vstupů ANO     NE
2) čistota a hygiena, odstranění zbytků krmiv ANO     NE
3) včasné vypouštění kejdy- ničení larev ANO     NE
4) nasazení biocidních prostředků na vývojová stadia ANO     NE
5) larvicidní prostředky k prolévání kejdy ANO     NE
6) lapače much ve stáji ANO     NE
7) včasné zahájení likvidace v jarním období ANO     NE
8) pravidelná záměna prostředků redukuje tvorbu resistence much ANO     NE

PřechozíDalší

Infolinka

Telefon
+420 384 704 112

E-Mail
agrico@agrico.cz

Kontakty »

Nákupní košík

Nákupní košík

Košík je prázdný
zvolená měna:        

Zobrazit košík
Česká kvalita Certified ISO 14001 by 3EC ISO 9001 by 3EC OHSAS 18001 by 3EC AgroExpo CZGroup ZÚS Agroweb - informace pro zemědělce