Produkty

Uzavřené průtočné intenzivní systémy chovu ryb

Průtočné intenzivní systémy chovu ryb jsou používány především k chovu lososovitých ryb a mořských živočichů. Průtočné intenzivní systémy se dělí na otevřené, polouzavřené a uzavřené.

Uzavřené průtočné systémy využívají použitou vodu při chovu ryb zpět a voda se neustále vrací do zařízení. Jedná se již o tzv. recirkulační zařízení. V recirkulačních zařízeních lze zajistit optimální podmínky pro chov ryb jak z hlediska kvality vody, tak z hlediska dávkování krmiva, při nízkých nárocích na množství přitékající vody. Jsou nezávislé na vnějším prostředí s malými nároky na množství vody i omezenými nároky na zastavěnou plochu. 

Otevřený průtočný  systém chovu ryb je charakterizován vysokou náročností na množství vody, která systémem odchovu ryb proteče. Voda je vracena zpět do recipientu či do nádrže (rybníku) nacházejícího se pod akvakulturou. Polootevřené systémy část přitékající vody využívají ke zpětnému doplnění v systému chovu ryb a zbylá voda je vrácena z pět do recipientu. Voda využívaná v těchto systémech chovu ryb, může být kontaminovaná odpady, vznikajících při vlastním chovu (amoniak, zvýšený počet bakterií, virů ) a také látky vznikající při hygieně chovu. Jelikož je voda vracena zpět do krajiny může být ovlivněno zdraví živočichů žijících ve vodách pod zařízením.

Potrebujete poradiť?

Kontakty

Telefón
+420 384 704 112

Email
agrico@agrico.cz

Kontakty »

Česká kvalita Certified ISO 14001 by 3EC ISO 9001 by 3EC OHSAS 18001 by 3EC AgroExpo CZGroup ZÚS Agroweb - informace pro zemědělce