Produkty

Uzavreté recirkulačné chovy rýb s využitím tepla z bioplynových staníc

Při intenzivním chovu ryb v uzavřených recirkulačních zařízeních je důležité udržení stálé teploty vody pro dosažení maximálních přírůstků ryb. Teplota vody ovlivňuje příjem krmiva a tím i růst chovaných ryb. Odpadní teplo použité z bioplynových stanic k ohřevu vody je ideální pro udržení požadované intenzity chovu ryb, a také snižuje náklady provozu zařízení. U chovu ryb nesmí docházet k velkým výkyvům teploty vody, jelikož dochází také k ovlivnění nasycení vody kyslíkem. Při náhlém teplotním skoku může dojít u chovaných ryb k tzv. teplotnímu šoku ryb, to může způsobit úhyn jednotlivých ryb či celé obsádky.

U tepla, které je použito z bioplynových stanic je důležité zajistit kontinuitu ohřevu vody používané v akvakultuře. Kdyby nebyla dodržena stálá teplota, mohlo by dojít ke snížení produkci a také ohrožení chované rybí obsádky, jak již bylo zmíněno. Proto je důležité vybudovat náhradní zdroj tepla, aby se předešlo případným problémům.

Potrebujete poradiť?

Kontakty

Telefón
+420 384 704 112

Email
agrico@agrico.cz

Kontakty »

Česká kvalita Certified ISO 14001 by 3EC ISO 9001 by 3EC OHSAS 18001 by 3EC AgroExpo CZGroup ZÚS Agroweb - informace pro zemědělce