Uzavreté systémy intenzívneho chovu rýb

Celosvětová produkce ryb pro intenzivně narůstající lidskou populaci dlouhodobě meziročně roste. Zvýšená potřeba je saturována především akvakulturním chovem, který se podílí na celkové produkci ryb pro lidský konzum z více než 45% (FAO, 2010). Snaha o vyšší efektivitu produkce a minimalizaci vstupů vede k dynamickému rozvoji zejména v oblasti intenzivních chovů ryb, které jsou v řadě případů založeny na recirkulaci vody.

Jednou z variant jsou tzv. polouzavřené recirkulační systémy. Byly vyvinuty v Dánsku po přijetí legislativních opatření zpoplatňujících odběr vody a tvrdě postihujících vypouštění odpadních vod do recipientu.

Chov ryb ve speciálních objektech nerybničního typu je nové odvětví rybářství s vysokou intenzitou výroby v omezeném prostoru při optimalizaci kvality vody a dalších technologických parametrů v intenzivním chovu ryb. Pod tímto pojmem chápeme takové objekty, kde hustota obsádek je od 30 do 130 kg živých ryb v 1m3 užitného objemu odchovných bazénů. Tyto hustoty obsádek ale nelze udržet při životě bez mnoha technických opatření, které rybám zajišťují optimální kvalitu a množství vody a dále množství a kvalitu krmiv.

Oteplené vody dále umožňují provádět řízenou reprodukci a odchov plůdku hospodářsky významných, teplotně náročným druhů ryb, které by v místních klimatických podmínkách nebylo možné úspěšné chovat nebo by bylo nedokonale využito jejich potencionálních růstových a produkčních možností (sumec velký).

Nezbytnou součástí těchto speciálních objektů jsou různá strojní technologická zařízení (úpravárenská, čistírenská, aerační), měřící, řídící a zabezpečovací zařízení pro zajišťování kvality a množství vody s možností automatizace těchto procesů, včetně jejich registrace a možnosti programování. Dále pak technologie krmení, včetně automatizace dávkování krmiv. Vedle kvality vody je pro specielní rybochovný objekt důležité množství napájecí vody. Vydatnost zdroje rozhodujícím způsobem ovlivňuje zvolenou technologii chovu ryb. Rozlišujeme systémy PRŮTOČNÉ A RECIRKULAČNÍ.

Uzavreté systémy intenzívneho chovu rýb

Uzavřené průtočné intenzivní systémy chovu ryb

Průtočné intenzivní systémy chovu ryb jsou používány především k chovu lososovitých ryb a mořských živočichů. Průtočné intenzivní systémy se dělí na otevřené, polouzavřené a...
Viac informácií »

Uzavreté recirkulačné chovy rýb s využitím tepla z bioplynových staníc

Při intenzivním chovu ryb v uzavřených recirkulačních zařízeních je důležité udržení stálé teploty vody pro dosažení maximálních přírůstků ryb. Teplota vody ovlivňuje příjem krmiva a tím i růst...
Viac informácií »

Systémy chovu rýb v klietkach na voľnej vode

Kombinace realizovaných nádrží AGRICO se systémem chovu ryb v klecích. Systémy chovu ryb v klecích na volné vodě jsou hodně rozšířené po celém světě. Hlavní chovanou rybou je losos obecný...
Viac informácií »

Potrebujete poradiť?

Česká kvalita Certified ISO 14001 by 3EC ISO 9001 by 3EC OHSAS 18001 by 3EC AgroExpo CZGroup ZÚS Agroweb - informace pro zemědělce