Chov drůbeže

Technologie pro chov drůbeže

Moderní technologie plně odpovídají předpisům pro současný chov drůbeže. V naší nabídce je úplné, technicky vyzrálé řešení, s vhodnou volbou materiálů, dlouhou životností a příznivou cenou. Dodáváme komplexní technologické celky pro chov drůbeže nebo jejich části.

Nabídka chovu drůbeže zahrnuje:

  • technologie pro chov nosnic v obohacených klecích a voliérách
  • technologie pro chov nosnic na podestýlce, volný výběh
  • techologie pro chov a výkrm brojlerů

Jednotlivé celky chovu drůbeže (klecové baterie, jejich vybavení snáškovými hnízdy, hřady, hrabaništěm, obrusem drápů, automatický sběr vajec, krmný systém, napájení, doprava krmiva a sila, odkliz trusu, vzduchotechnika včetně topení i chlazení, osvětlení) jsou v nabídce specifikovány.

Chov drůbeže

Drůbež

 Drůbež a její chov Zaměřujeme se na chovatelské potřeby a moderní technologie, jež jsou vhodné pro drůbež a drůbežárny. Výrobky naší společnosti nabízejí komplexní řešení pro drůbež a její...
více informací »

Chov nosnic ve volierách

Chov nosnic ve voliérách Technologie odpovídá směrnici Rady Evropy 1999/74/ES  i normě KAT, vydané německou asociací pro kontrolu alternativních způsobů chovu. Volně dostupné prvky...
více informací »

Chov nosnic v obohacených klecích

Klecový chov nosnic Chov nosnic v obohacených klecích a voliérách splňují normy Evropské unie a normy K.A.T. pro ochranu nosnic. Námi nabízené technologie pro chov drůbeže splňují welfare...
více informací »

Odchov kuřic ve volierách

Chov kuřic ve voliérách Kuřice odchované ve volierovém systému mají díky pohybu vynikající rámec a jsou vhodné provšechny další způsoby intenzivního chovu nosnic. Konstrukce voliéry pro...
více informací »

Chov slepic na podestýlce, volný výběh

Chov slepic na podestýlce Společnost AGRICO s.r.o. zajišťuje také technologie pro chov slepic na podestýlce. Slepice zde mohou stát na hřadech, volně se pohybovat a snášet vejce do hnízd. Tento...
více informací »

Chov a výkrm brojlerů

Technologie pro chov a výkrm brojlerů Námi nabízené technologie pro výkrm a chov brojlerů zahrnují krmný a napájecí systém pro brojlery včetně dopravy krmiva. Dále nabízíme veškeré systémy pro...
více informací »

Chov a výkrm křepelek

Technologie pro chov křepelek Nabízíme kompletní klecové systémy pro chov křepelek: snáškové klece pro křepelky na produkci vajec klece pro brojleří křepelky na maso Klece pro chov...
více informací »

Skladovací sila na krmiva

Sklolaminátová sila jsou vyráběna v Evropské unii u jednoho z největších výrobců sil této velikostní kategorie, firmy AGITECH s.r.l. Sila jsou vyráběna v souladu s evropskými...
více informací »

Napiště nám!

Česká kvalita Certified ISO 14001 by 3EC ISO 9001 by 3EC OHSAS 18001 by 3EC AgroExpo CZGroup ZÚS Agroweb - informace pro zemědělce