Chov nosnic ve volierách

Chov nosnic ve voliérách

Technologie odpovídá směrnici Rady Evropy 1999/74/ES  i normě KAT, vydané německou asociací pro kontrolu alternativních způsobů chovu.

Volně dostupné prvky ustájení jsou zárukou zajištění welfare po celou dobu snáškového cyklu.

Chov nosnic ve volierách

Voliéry pro chov nosnic

Konstrukce voliéry Nosná konstrukce je montována z pozinkovaných profilů, klecovina je pozinkována až po svaření, aby nedocházelo ke korozi v místech svarů.
více informací »

Snášková hnízda, sběr vajec

Snášková hnízda  Aby snesená vejce dostatečně oschla, jsou těsně před sběrným pásem zachytávána pojistným drátem, který je v intervalech automaticky zvedán, a již suchá vejce pokračují na...
více informací »

Napájení nosnic ve volierách

Kapátkové napáječky Napájení je zajištováno potrubím v horní části každého patra, je osazeno niplovými napaječkami Lubbing s odkapovými miskami. V každé klecové sekci je na PVC potrubí, které...
více informací »

Krmení nosnic ve voliérách

Krmení zajišťuje plochý řetěz v pozinkovaném žlabu. Těsně nad žlabem je umístěn hřad, aby slepice měla dobrý přístup ke krmení a zároveň nemohla znečišťovat krmivo výkaly. 
více informací »

Odkliz trusu

Trusné pásy Dokonalou hygienu a čistotu zajišťují polypropylenové pásy, umístěné pod každým patrem technologie. Škrabka na konci pásu stírá trus do hnojného kanálu. Vynášecí...
více informací »

LANOX AVIARY automatický odkliz trusu

lanový automatický systém odklizu trusu pod voliérovou technologií, umožňuje jednoduchý odsun trusu při vyklízení chodeb, nízká spotřeba energie, výrazné zlepšení zoohygienických podmínek chovu
více informací »

Napiště nám!


Produkty v kategorii Chov nosnic ve volierách

LANOX AVIARY automatický odkliz trusu

LANOX AVIARY automatický odkliz trusu

lanový automatický systém odklizu trusu pod voliérovou technologií, umožňuje jednoduchý odsun trusu při vyklízení...
Detail výrobku »

Česká kvalita Certified ISO 14001 by 3EC ISO 9001 by 3EC OHSAS 18001 by 3EC AgroExpo CZGroup ZÚS Agroweb - informace pro zemědělce